Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ποιοι είμαστε
aegean university

Σκοποί – Στόχοι - Προοπτικές

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ - http://etem.aegean.gr/index.php/en/) ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ Ίδρυσης: 235/31.10.2000). Ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εδρεύει στην πόλη της Χίου. Βασική αποστολή και σκοπός του ΕΤΕΜ είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τόσο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» όσο και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πάνω σε ζητήματα και δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου. Ως ειδικότεροι στόχοι αναφέρονται:

 • Η συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και μελέτες καθώς και σε πρωτοβουλίες που προωθούν την επιστήμη και την αριστεία στην έρευνα στο αντικείμενο του τουρισμού
 • Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα και πάσης φύσεως οργανισμούς που καλύπτονται από το πεδίο δράσης του Εργαστηρίου.
 • Η συνεργασία με Ελληνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες.
 • Η επαφή και η συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό (ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ειδικούς συμβούλους του τουρισμού κ.α.) εξειδικευμένο σε θέματα τουρισμού. Η διοργάνωση διεπιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και επιστημονικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό.
 • Η συνεχής ενημέρωση και δημοσίευση των στόχων και των σκοπών του Εργαστηρίου.
 • Η πρόσκληση και οργάνωση επισκέψεων διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων στο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων και αναγκών του Εργαστηρίου.

Θεματικές Έρευνας

Οι δραστηριότητες του ΕΤΕΜ περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της εκπαίδευσης και της ερευνητικής δραστηριότητας πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τις επιστήμες που θεραπεύουν το αντικείμενο του Τουρισμού. Αυτό διδάσκεται στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπου επισπεύδον τμήμα είναι το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι θεματικές έρευνας περιλαμβάνουν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, τις Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, τις Μεταφορές στον Τουρισμό, τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό, την Πολιτική και το Σχεδιασμό του Τουρισμού, τη Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών, τα Συνεργατικά Δίκτυα στον Τουρισμό, την Τουριστική Ανάπτυξη και Αειφορία, την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, το Τουριστικό Μάρκετινγκ και την Τουριστική Οικονομική.

 • 2010: Dealing with local environmental problems- Tourism and Environment (ETEM-WWF Hellas)
 • 2009: Defining Tourism Carrying Capacity of the island of Kos –Greece
 • 2009: Development of Ecotourism in combination with other Special Interest tourism forms in the areas of Ypati and Kaiafas, Greece (ETEM- ETA S.A.)
 • 2008: Developing the Mediterranean Standard for Sustainable Tourism- MESST (INTERREG IIIB ARCHIMED Programme), regarding the region of South Aegean- Greece. (ETEM- Greece and Cyprus NTOs, and 4 other European partners)
 • 2008: Rural Tourism Guide for local authorities (municipalities etc.) in Greece. [ETEM – Institute of Local Government (ITA)]
 • 2007: Allways Tourism Programme- EQUAL. (ETEM- HATTA)
 • 2007: Promoting Sustainable Tourism (MEDOCC – INTERREG III B) (ETEM- GREVENA Development Company)
 • 2007: Innovation for Sustainable Tourism and Services in the South Aegean – ISTOS European Programme (ETEM-Professional Chamber of Dodekanese and 4 European partners)
 • 2007: TEMPUS Advanced regional cooperation in South-East Europe: Developing postgraduate studies in hospitality and tourism
 • 2007: Creation of digital applications and tools for the development of the sports tourism in Cyprus (ETEM- EKKE)
 • 2006: Strengthening International Research on Geographical Indications: from research foundation to consistent policy- SINNER GI
 • 2006: HERMES – Harnessing Employment, Regional Mobility and Entrepreneurship in Southeastern Europe, funded by the EU DG Enlargement programme
 • 2006: PYTHAGORAS – Reinforcement of research teams in Universities
 • 2004: DEMOS – Democratic Participation in Urban Governance
 • 2003: LEONARDO DA VINCI – Developing leading and administrative qualifications of owners and executives of small and intermediate enterprises
 • 2003: European Collaborative Research Project Learning Destinations (ETEM- VARIOUS PARTNERS ALONG EU)
 • 2002: Environmental practices in tourism hotspots: barriers of adoption and policy implications. (ETEM- CORNELL UNIVERSITY)
 • 2001: EMPOST-NET: Emerging Paradigm of Sustainable Tourism – A network perspective. ETEM – International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Lund University
 • 2001: Cultural Tourism Research Project (ETEM- ATLAS)
 • 1999: TEMPUS – PHARE
 • 1999: The diffusion and application of multimedia in the tourism and hospitality industries; its implications for employment- ADAPT E.U. Programme

 • st

and +30 22710 35 154

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο