Αποτελέσματα του έργου

Ypourgeio-ependyseisFLNEAETPAEN

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Καθώς η Ελλάδα αγωνίζεται να ανακάμψει από τη σοβαρότερη οικονομική ύφεση των τελευταίων πενήντα χρόνων, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία. Στη χώρα μας, η συμβολή του τουρισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται στο 18,5% ενώ το μερίδιο του κλάδου στην συνολική απασχόληση αγγίζει το 23,1% (WTTC 2016).

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους σημαντικότερους κοινωνικοοικονομικούς κλάδους για τη χώρα και έχει ιδιαίτερη σημασία η βελτίωση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας ως μια ισχυρή χώρα στον συγκεκριμένο τομέα. Η δυναμική της Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού είναι ήδη εμφανής με δεδομένο ότι ενώ το 2015 κατείχε την 31η θέση ανάμεσα σε 141 χώρες, ενώ το 2017 βρέθηκε στην 24η θέση ανάμεσα σε 139 χώρες στο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού που συντάσσει ανά διετία το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF).

Για να βελτιώσει τη θέση της η χώρα και να ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη τόσο σε όρους αφίξεων όσο και εισπράξεων θα πρέπει, όπως επισημαίνεται από το (WEF) , να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας (ICT) .

Το έργο «TTLS» εστιάζει στην αξιοποίηση των ICT τεχνολογιών, με έμφαση στην αξιοποίησή τους για βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των χερσαίων μέσων μεταφοράς σε όρους ακρίβειας, ταχύτητας, συχνότητας και τιμής (παράγοντες στους οποίους η χώρα μας κατέχει την 69η θέση). Θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της καινοτομίας με χρήση ICT τεχνολογιών ώστε να βελτιώσει την αποδοτικότητα των μεταφορών εδάφους ως ένα τουριστικό προϊόν που εμπεριέχει ένα σύνολο υπηρεσιών, εμπειριών και λύσεων που παρέχονται στον επισκέπτη εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων. Η συνδεσιμότητα με άλλους προορισμούς (ύπαρξη τακτικών διαδρομών, τερματικών σταθμών, οχημάτων) και η τουριστική υποδομή συμπεριλαμβανομένων των συγκοινωνιακών δικτύων εντός του προορισμού, αποτελούν χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος μιας χώρας. Η άμεση σύνδεση του κλάδου των λεωφορείων με την τουριστική ανάπτυξη καταδεικνύεται μέσα από την ιδιοκτησιακή δομή του στόλου τους καθώς συνολικά η χώρα διαθέτει καταγεγραμμένα 11.530 λεωφορεία εκ των οποίων τα 4.230 ανήκουν στα ΚΤΕΛ ενώ τα 7.200 σε τουριστικούς πράκτορες. Στον τομέα των λεωφορείων διαπιστώνεται απουσία συστηματικής συλλογής διαχρονικών δεδομένων που θα βοηθούσαν στην αποτύπωση των τάσεων της αγοράς και κατ’ επέκταση στη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας που προσφέρεται στον καταναλωτή.

Βασικό συστατικό και προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη του «Έξυπνου Τουρισμού» αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία «Έξυπνων Επιχειρήσεων» που θα ενισχύουν τη σύμπραξη των φορέων του τουρισμού και τη ψηφιοποίηση των λειτουργιών.

Από τη μελέτη και ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς καθώς επίσης μέσω της συγκέντρωσης μεγάλου όγκου ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με τις προτιμήσεις των τουριστών ανά συγκεκριμένη (ή ευρύτερη) χρονική περίοδο, δημογραφικά στοιχεία, προορισμό ή γεωγραφική περιοχή, μέσο μετακίνησης, τουριστικό ενδιαφέρον και δραστηριότητα αναψυχής θα μπορεί εξελικτικά να προβλέπεται, να διαμορφώνεται και να αποτυπώνεται ξεκάθαρα η τάση της τουριστικής αγοράς στο διηνεκές. Παράλληλα θα υποδεικνύονται με συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας και προβολής των ευρημάτων στους τοπικούς, Εθνικούς Φορείς, Τουριστικούς Οργανισμούς ανάπτυξης και σε Εταιρίες διαχείρισης τουριστικών υπηρεσιών (DMC). Ταυτόχρονα θα αποτελέσει μια πλατφόρμα σύνδεσης των επαγγελματιών του κλάδου των τουριστικών λεωφορείων παρέχοντας καθοδήγηση με στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας που λαμβάνει ο επισκέπτης από την κατανάλωση των υπηρεσιών του κλάδου.

Τέλος, όλα τα παραπάνω, θα μπορέσουν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υπό διαμόρφωση ολιστική προσέγγιση σε επίπεδο Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης σε βάθος χρόνου.

Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων

Η παραγωγή της πρωτότυπης συσκευής (Hardware) για την καταγραφή τιμών, ποιοτικών και ποσοτικών μετρήσεων που θα εγκατασταθεί σε στόλους οχημάτων μαζικής μεταφοράς τουριστών θα δώσει στις ίδιες τις εταιρίες μεταφορών (Handling Agencies) την δυνατότητα να βρουν τις οικονομικότερες, ασφαλέστερες, πιο επικερδείς διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος διασφαλίζοντας την ποιότητα και ικανοποίηση των ταξιδιωτικών εμπειριών που παρέχουν. Το παραγόμενα αποτελέσματα θα προβάλλονται με την μορφή συγκεντρωτικών αναφορών ή συγκεκριμένο τομέα αποτελέσματος μέσω ενσωματωμένου υποσυστήματος της πλατφόρμας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μέλη που έχουν πληρώσει το αντίτιμο που θα οριστεί ανά θεματική ενότητα πρόσβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο