Αντικείμενο του Έργου

Ypourgeio-ependyseisFLNEAETPAEN

Περιγραφή του Έργου

Το έργο «Βελτιστοποίηση υπηρεσιών μεταφοράς στον τουρισμό με τεχνικές ευφυών συστημάτων (TTLS)» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03052, κωδικός πράξης: MIS …..), είναι ενταγμένο στην «Παρέμβαση II (Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς)», στον τομέα προτεραιότητας «2-ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Βασικός στόχος της ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η Δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός πρωτοποριακού συστήματος – πλατφόρμας για καταγραφή τιμών, ποιοτικών και ποσοτικών μετρήσεων που θα εγκατασταθεί σε στόλους οχημάτων μαζικής μεταφοράς τουριστών και θα δώσει στις εταιρίες τη δυνατότητα να βρούν τις οικονομικότερες, ασφαλέστερες και επικερδείς διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντας διασφαλίζοντας την ποιότητα και ικανοποίηση των ταξιδιωτικών εμπειριών που παρέχουν.

Επιπρόσθετα, θα συμβάλλει άμεσα στην κάλυψη των αναγκών του ταξιδιώτη για μετακίνηση, περιήγηση και αναψυχή στον προορισμό του.

Αποτελεί ένα virtual marketplace που συγκεντρώνει τους παροχείς επίγειων υπηρεσιών μεταφοράς και τους συνδέει με τη δυνητική ζήτηση. Έτσι ενώ προσβλέπει στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας που βιώνει ο επισκέπτης ταυτόχρονα αποτελεί και μια πλατφόρμα διαχείρισης για τον επαγγελματία των τουριστικών μεταφορών, που καλύπτει την ανάγκη προώθησης και πώλησης των υπηρεσιών τους σε πραγματικό χρόνο.

Η δυναμική πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη από όλες τις συσκευές (υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα) μέσω της Ιστοσελίδας της ενώ παράλληλα θα υποστηρίζεται και από τις αντίστοιχες εφαρμογές για έξυπνες συσκευές (iOS, Android). Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται σε κάθε επισκέπτη ή ομάδα επισκεπτών εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες μετακίνησης-περιήγησης καθώς και σε δραστηριότητες αναψυχής σε όλα τα στάδια της ταξιδιωτικής εμπειρίας (αναζήτηση, επιλογή, κατά την διάρκεια των διακοπών τους ή και κατά την αποχώρηση τους).

Μετάβαση στο περιεχόμενο