Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Datalab

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες). Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Η ερευνητική ομάδα DATALAB (Data and Web Science Lab) http://datalab.csd.auth.gr ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ και εξειδικεύεται σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών με έμφαση στις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων και δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Η ομάδα έχει πολυετή εμπειρία και στην έρευνα και στον πειραματισμό, εστιάζοντας σε τεχνικές, αλγορίθμους, και υλοποιήσεις που συμβάλλουν στην αποδοτική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, στην εξόρυξη γνώσης από τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα καθώς και στη μελέτη φαινομένων του Ιστού (πχ κακόβουλη χρήση, ψευδείς δραστηριότητες κλπ), στην ανάλυση γνώμης και συναισθημάτων, και σε τεχνολογίες που αξιοποιούν ανοιχτές πλατφόρμες διαμοιρασμού δεδομένων σε υπολογιστικές υποδομές νέφους (cloud) και κατανεμημένων αρχιτεκτονικών (π.χ. lambda). Υποστηρίζει εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με διαφορετικούς κλάδους (μηχανική, ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες, τέχνες, πολιτιστικές σπουδές κ.λπ.), παρέχοντας προστασία δεδομένων και συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη της GDPR της ΕΕ. Η ομάδα αποτελείται από ερευνητές και προγραμματιστές που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, παρέχοντας διαχείριση και συντονισμό ερευνητικών έργων και καινοτόμες ιδέες για ανάπτυξη προηγμένων λύσεων λογισμικού. Υποστηρίζει επίσης την έρευνα και τη μεταφορά τεχνολογίας στη βιομηχανία μέσω πολλαπλών ιμερών συνεργασιών στον κλάδο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο