Νέα

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα σχετικά με το Έργο TTLS.

Ερωτηματολόγιο διεξαγωγής έρευνας

Εδώ https://survey.auth.gr/index.php/893194 μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο καταγραφής ταξιδιωτικών προτιμήσεων το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου TTLS. Η παρούσα έρευνα διεξάγεται με στόχο την αποτύπωση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων και συμπεριφορών που αφορούν τον τουριστικό προορισμό, τα μέσο μετακίνησης και τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες.

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να αφιερώσετε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωσή του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο