Νέα

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα σχετικά με το Έργο TTLS.

Παράταση έργου λόγω της επιδημίας Covid-19

an image of a person typing on a laptop

Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία με την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και την αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων που αποτελούν "χρήστες" για το έργο, η υλοποίηση της βιομηχανικής έρευνας συνεχίζεται κανονικά. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συντονιστική συνάντηση ανάμεσα σε όλους τους εταίρους, διαδικτυακά, με σκοπό τον προγραμματισμό ενεργειών και την αντιμετώπιση των ενεργειών του έργου σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς της Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Οι συνεργαζόμενοι στο έργο φορείς αποφάσισαν την αξιοποίηση της παράτασης του έργου η οποία δόθηκε με σκοπό την διευκόλυνση της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, με αποτέλεσμα το έργο να ολοκληρώνεται πλέον σε 54 μήνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο